Notes

Sila klik pada link yang disediakan bagi mendapatkan nota dalam Bahasa Melayu

Algebra
Pecahan Algebra
Memudahkan Bentuk Pecahan Algebra
Menyelesaikan Operasi Hasil Tambah, Hasil Tolak, Hasil Darab Dan Hasilbahagi Untuk Pecahan – Pecahan Algebra.
Penukaran Rumus
Rumus Yang Mengandungi Hanya Sebutan Hasildarab
Rumus Yang Mengandungi Hanya Sebutan Hasilbahagi.
Rumus Yang Mengandungi Hasilcampur Atau Hasiltolak.
Rumus Yang Mengandungi Tanda Kurungan.
Rumus Yang Mengandungi Kuasa Atau Punca Kuasa.
Menyelesaikan Masalah Berkaitan Penggunaan Rumus
Persamaan Kuadratik
Mencari Nilai Kuadratik Dengan Kaedah Pemfaktoran
Mencari Nilai Kuadratik Dengan Kaedah Rumus
Mencari Nilai Kuadratik Dengan Kaedah Penyempurnaan Kuasa Dua
Persamaan Serentak Linear
Penyelesaian Persamaan Dengan Kaedah Penggantian
Penyelesaian Persamaan Dengan Kaedah Penghapusan.

Trigonometri
Sin, Kos, Tan Dan Sukuan
Mentakrifkan Nisbah Trigonometri Asas – Sinus, Kosinus dan Tangen.
Mentakrifkan Nisbah Trigonometri Tambahan – Sekan, Kosekan Dan Kotangen
Sukuan Dalam Trigonometri.
Penggunaan Kalkulator Untuk Mencari Nilai Trigonometri (Termasuk Nilai Radian)
Persamaan Trigonometri, Sinus Dan Kosinus
Menyelesaikan Persamaan Trigonometri Mudah
Menyelesaikan Masalah Segitiga Menggunakan Rumus Sinus Dan Kosinus.

Geometri Dan Pengukuran
Sudut & Teorem Pythagoras
Jenis-Jenis Sudut, Penambahan Sudut, Sudut Sama atau Berlainan
Sifat-Sifat Sudut Dan Perentas Dalam Bulatan
Garis Tangen, Normal Dan Perentas.
Sentuhan Dua Bulatan
Panjang Lengkok Dan Sektor
Pengukuran Radian
Panjang Lengkok Suatu Bulatan
Luas Sektor Suatu Bulatan
Luas Suatu Segmen
Perimeter, Luas & Isipadu Bentuk-Bentuk Tertentu
Rumus Perimeter dan Luas Untuk Bentuk–Bentuk Tertentu (Objek 2D)
Rumus Luas Permukaan Dan Isipadu Untuk Bentuk-Bentuk Tertentu (Objek 3D)
Luas & Isipadu Bentuk-Bentuk Serupa
Apa Itu Bentuk Serupa
Luas Permukaan Untuk Bentuk Serupa
Isipadu Untuk Bentuk Serupa

Geometri Koordinat Dan Graf
Graf Fungsi Garis Linear
Melakar Graf
Persamaan Linear
Jarak Dan Kecerunan Graf
Persamaan Graf Fungsi Linear
Persamaan Serentak Dua Graf Fungsi Linear
Graf Kuadratik
Melukis Graf Kuadratik Dari Jadual
Titik Persilangan Graf Kuadratik Dan Graf Linear
Titik Persilangan Dua Garis Lengkung

Indeks & Logaritma
-akan datang-